Kasvu suosii osakkeita, inflaatio vaanii korkosijoittajia - 11/2021

11.12.2021

Kirjoittanut: Index Varainhoito

KASVU SUOSII OSAKKEITA - INFLAATIO VAANII KORKOSIJOITTAJAA

Tunnelma viileni maailman pörsseissä marraskuun lopussa markkinoiden säikähdettyä niin inflaation kiihtymistä kuin koronaepidemian uusia uhkiakin. Osakekurssit notkahtivat kuukauden päätteeksi useamman prosentin aiemmin saavutetuista ennätyslukemistaan. Hintapaineet ja epidemian paheneminen asettavat paineita pörssiyhtiöiden tulosnäkymille. Korkomarkkinoilla hintapaineille annettiin vähemmän painoa kuin epidemian vaikutuksille ja niinpä korot laskivat marraskuun lopussa, vaikka Yhdysvaltain keskuspankki vihjaili aiemmin ilmoitettua nopeammilla rahapolitiikan kiristyksillä.

Talousnäkymien osalta markkinoilla ei olla nähty, eikä koettu suurempia yllätyksiä joulukuun alkuun tultaessa. Euroopassa ja Yhdysvalloissa yritykset ennakoivat kasvun jatkuvan edelleen vahvana talvikuukausien ajan ja suhdannebarometrit ovat pysyneet korkealla. Kuluttajien mielialoihin koronatilanteen uhat sekä hintojen nousu vaikuttavat enemmän ja tunnelmat ovat hieman aiempaa varovaisempia. Itse kulutuskäyttäytymisessä varovaisuus ei kuitenkaan vielä näy, vaan kuluttajien ostohalukkuus on pysynyt vahvana ja kaupan kassoilla kirjataan mukavia kasvulukemia.

Sijoitusmarkkinoiden lähiaikojen näkymien kannalta on lopulta ratkaisevaa se, onnistuvatko yritykset edelleen parantamaan tuloksiaan inflaatiopaineista ja epidemian uhkakuvista huolimatta. Vuoden viimeiseltä neljännekseltä odotetaan vielä reippaita kasvulukuja pörssiyhtiöiden tuloksiin, mutta ensi vuoden alusta alkaen tuloskasvun ennakoidaan hidastuvan selvästi. Pandemian alkurysähdyksen jälkeen yhtiöt ovat onnistuneet yllättämään markkinat myönteisesti jokaisen tuloskauden yhteydessä ja jälleen uusia positiivisia yllätyksiä kaivataan pörssitunnelman kohottamiseksi.

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA

Pörssinäkymät. Maailman osakemarkkinoilla saavutettiin kurssiennätykset kolmannen vuosineljänneksen tuloskauden päätteeksi marraskuun puolivälissä, pörssiyhtiöiden raportoitua jälleen roimasti odotuksia paremmista tuloksistaan. Eurooppalaisilla yhtiöillä tulokset paranivat peräti yli 60 % vuodentakaisesta ja amerikkalaisillakin liki 40 %. Samalla yhtiöiden tulossumma kohosi uuteen historialliseen ennätykseensä länsimaissa. Analyytikot ennakoivat tulosparannusten jatkuvan rivakkaan tahtiin myös vuoden viimeisellä kvartaalilla. Eurooppaan odotetaan yli 50 % ja Wall Streetille yli 20 % vuodentakaista parempia tuloslukuja.

Tulosjuhlaan povataan kuitenkin käännettä ensi vuoden alusta alkaen. Amerikkalaisyhtiöiden tuloskasvun arvioidaan latistuvan jo vuoden alussa vain 6 %:n tasolle ja Euroopassakin vauhdin ennakoidaan hiipuvan noin 15 %:n paikkeille. Analyytikoiden arvioiden mukaan huippukorkeita tulosennusteita on yhä vaikeampi nostaa. Voimakkaasti kohonneiden tuottajahintojen odotetaan nakertavan yritysten katteita ja logistiikkavaikeuksien leikkaavan myynninkasvua, vaikka kysyntää markkinoilla riittääkin.

Osakemarkkinoilla tullaan puntaroimaan talouskasvun vahvuuden ja toisaalta inflaatiopaineiden sekä pandemiauhkien voimasuhteita vuodenvaihteen ympärillä. Yritysten vankka luottamus tulevaan sekä kulutuskysynnän vahvuus länsimarkkinoilla ennakoivat vahvan korkeasuhdanteen jatkumista ja siten oivallisia olosuhteita pörssiyhtiöiden tulosparannuksille jatkossakin. Tuottajahintojen nousu nakertaa kannattavuutta, mutta kovimmat hintapaineet tuottajaportaassa saattavat olla vaimenemassa. Syksyn pandemia-aaltokin saavuttanee huippunsa jo ennen vuodenvaihdetta ja siten kulutuksen vahva tahti voisi jatkua ensi vuoden puolella. Markkinoilla saatetaankin vielä nostaa ensi vuotta koskevia tulosarvioita, mikä tasaa tietä osakekurssien myönteiselle kehitykselle.

Suhdannekuva. Suuria yllätyksiä talousnäkymiin ei olla nähty maailmalla menneen kuukauden aikana. Yritysten luottamus on pysynyt korkeana Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta Kiinassa tunnelmat ovat yhä heikkoja. Työllisyys on parantunut länsimaissa vauhdilla talouden toivuttua koronakriisistä ja nyt ollaan saavuttamassa jo pandemiaa edeltänyt täystyöllisyystilanne. Useilla aloilla koettu suoranainen työvoimapula on johtanut kiihtyvään palkkakilpailuun ja niinpä kuluttajien oltavat vaikuttavat erinomaisen vahvoilta. Tämä näkyy myös kulutuksessa eritoten Yhdysvalloissa. Euroopassa koronatilanteen paheneminen hillitsee kovinta kulutusjuhlaa, mutta suurempaa takapakkia ei odoteta.

Vahvaa suhdannenäkymää jarruttavat hintapaineet ja logistiikkavaikeudet saattavat nekin ensi vuoden puolella kääntyä talousnäkymien kannalta suotuisaan suuntaan. Inflaatiovauhdin odotetaan tasaantuvan ja toimitusketjujen pullonkaulojen asteittain avautuvan talouden toimijoiden sopeutuessa kiihkeimmän koronakuopan jälkeisen elpymisen luomaan suhdannetilanteeseen. Jos ja kun taloudessa riittää kysyntää, on yrityksillä vahva intressi tämän kysynnän tyydyttämiseksi ja siten liiketoimintansa vahvistamiseksi.

Kehittyvillä talouksilla kasvunäkymät ovat pysyneet vaisumpina vuoden loppuun tultaessa. Kiinalaisen teollisuuden nihkeät suhdannenäkymät heijastuvat laajalti maihin, jotka toimittavat Kiinaan raaka-aineita. Myöskään kulutuksen elpyminen ei ole näköpiirissä näissä talouksissa länsimaiseen tapaan.

Korkomarkkinat. Inflaatiovauhti kiihtyi länsimaissa edelleen marraskuussa. Euroalueen hintapaineet olivat kovimmillaan koko yhteisvaluutan historian aikana inflaation hipoessa 5 %:a. Yhdysvalloissa kuluttajahinnat kohosivat yli 6 %:n tahtiin ja maan keskuspankkikin kommentoi hintapaineiden olevan aiemmin arvioitua sitkeämpää laatua. Korkomarkkinoilla odotettua laajemmat hintapaineet ovat kuitenkin näkyneet vain vaivoin. Lyhyemmissä koroissa nousua on menneen kuukauden aikana ollut havaittavissa vain aavistuksen ja pidemmissä markkinakoroissa ollaan jopa kuukauden takaista alempana Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Miksi korot eivät sitten ole nousseet nopeasti kiihtyneen inflaation tahtiin? Markkinoiden tulkinta hintapaineista vaikuttaakin edelleen painottavan inflaation tilapäisyyttä ja hintapaineiden arvioidaan siten hellittävän ensi vuoden puolella. Toisaalta myös keskuspankkien kykyyn hallita inflaatiopaineita luotetaan yhä voimakkaasti eikä markkinoille ole muodostunut epäluottamusta harjoitettua rahapolitiikkaa kohtaan.

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Sijoitusmarkkinoilla on saavutettu kiihkeän koronakriisin jälkeisen elpymisen päätös. Elpyminen oli länsimaissa kaiken kaikkiaan huomattavasti vauhdikkaampaa, kuin mitä vielä vuosi sitten uskallettiin toivoa ja kokonaisuudessaan länsitaloudet ovat jo ohittaneet koronakriisiä edeltäneen taloudellisen toimeliaisuuden tason. Nyt markkinoilla on sitten edessään tavanomaisempi vahvan kasvusuhdanteen näkymä, sekä pandemian taloudelliset jälkivaikutukset hintapaineineen, logistisine vaikeuksineen ja työvoimapulineen.

Pörsseissä kiihkeä elpyminen ruokki pörssikurssien ennätystehtailua aina viime viikkoihin saakka. Osakekurssit ovat tänä vuonna nousseet maailmalla liki 30 % ja pörssivuodesta on tulossa erinomainen. Siirryttäessä kiihkeästä elpymisestä kohti normaalimpaa talouskasvua on sijoittajienkin syytä asettaa odotuksensa kulunutta vuotta maltillisempiin tuottonäkymiin sekä myöskin poukkoilevampaan kurssikehitykseen. Pörssinäkymät ovat edelleen hyvät. Vahvat talouskasvunäkymät mahdollistavat pörssiyhtiöille myönteisen toimintaympäristön ja edelleen paranevat tulokset, vaikka kasvuprosentit eivät hipoisikaan taloushistorian ennätyslukemia.

Inflaatiosta riittää markkinoilla puhetta varmasti jatkossakin. EKP arvioi, että kovimmat hintapaineet olisivat osuneet juuri päättyneelle marraskuulle ja siten inflaatio vaimenisi tästä eteenpäin. Mikäli arvio osoittautuu oikeaksi, on sijoitusmarkkinoilla yksi merkittävä uhkakuva vähemmän. Kuitenkin inflaatio on jäämässä vaimentuneenakin koronakriisiä edeltänyttä tasoa korkeammalle ja korkosijoittajilla on siten edelleen kaikki syy varautua korkeampiin korkoihin ja huonoihin sijoitustuottoihin korkosijoituksista.

Vuoden viimeisinä viikkoina markkinoilla seurataan joulukaupan sujumista ja ennusmerkit povaavat erinomaista myyntiä. Vahva kulutus ylläpitää koko länsimaista kasvunäkymää edelleen. Pandemian syksyinen paheneminen vaikuttaa korkeintaan hillitsevän muutoin vahvaa kulutusintoa. Hyvässä myötä vireessä olevat talousodotukset innostavat myös sijoitusmarkkinoita, eikä olisi suurikaan yllätys, jos pörsseissä vielä kurkotellaan uusiin kurssihuippuihin ennen vuoden vaihtumista. 

Luo kotisivut ilmaiseksi!