Kurssihuippuja ennätystuloksilla – 10/2021

02.11.2021

Kirjoittanut: Index Varainhoito

Lokakuu päättyi pörsseissä ennätyskursseihin. Pörssiyhtiöiden osavuositulokset kolmannelta vuosineljännekseltä ylittivät markkinoiden odotukset. Samalla huolet otsikoissa olleiden kansainvälisen kaupan logistiikkaongelmien ja komponenttipulan vaikutuksista hellittivät. Euroopassa ja Yhdysvalloissa yhteenlasketut tulokset nousivat ennätystasolleen. Analyytikot ennakoivat tulosten jatkavan paranemistaan myös loppuvuoden aikana ja vielä ensi vuonnakin, joskin selvästi hitaampaan tahtiin. Talouskasvun odotetaan jatkuvan vakaana, mikä tukee odotuksia positiivisesta tuloskehityksestä jatkossakin.

Markkinaympäristö on vuoden loppuun tultaessa muuttumassa. Keväällä alkanut erittäin nopean elpymisen vaihe länsimaiden talouksissa on jäänyt taakse ja nyt edessä häämöttää tavanomaisemman kasvusuhdanteen vaihe. Yritysten odotukset tulevan kehityksen osalta ovat edelleen vahvoja ja kulutuskysynnän valoisia näkymiä ylläpitää vahva työllisyystilanne. Kasvuvauhdin odotetaan asettuvan länsimaissa viiden prosentin tuntumaan. Kehittyvillä markkinoilla näkymät ovat suttuisempia. Kiinan kasvu hidastuu jopa yllättävän ripeästi ja sen seurauksena monen Kiinasta riippuvaisen kehittyvän talouden tunnelmat viilenevät.

Talouden nopean elpymisen seurauksena markkinoilla joudutaan totuttelemaan myös inflaatiopaineisiin. Hintojen nousu on Euroopassa ja Yhdysvalloissa kiihtynyt tasolle, mitä ei olla nähty vuosiin tai vuosikymmeniin. Hintapaineiden uskottiin aiemmin hellittävän kiihkeimmän elpymisvaiheen taittuessa, mutta nyt markkinoilla tulkitaan inflaation kiihtymisen saattavan olla sitkeämpää sorttia. Korkomarkkinoilla korot ovat hiljalleen kohonneet ja odotukset keskuspankkien kiristyvästä rahapolitiikasta ovat kasvaneet. Jatkuessaan inflaatio johtaa selvästi viime vuosina nähtyä korkeampaan korkotasoon, mikä puolestaan haastaa osakemarkkinoiden hinnoittelua.

SIJOITUSMARKKINOIDEN PUNTAROINTIA:

Pörssinäkymät. Kolmannen kvartaalin tuloskausi oli markkinoille helpottava. Yhtiöt onnistuivat sittenkin ylittämään analyytikoiden ennusteet vahvoilla tuloksillaan eikä pelättyä tulosten rapautumista tapahtunut. Eurooppalaisten pörssiyhtiöiden tulokset näyttävät parantuneen yli 50 %. Kvartaalin alussa tuloskasvuksi Euroopassa ennakoitiin parikymmentä prosenttia pienempää lukemaa. Wall Streetillä amerikkalaisyhtiöiden tuloskasvuksi on kirjattu liki 40 % ja vastaavasti kvartaalin alussa kasvuksi ennakoitiin reilun 20 %:n lukemia. Yhtiöiden liikevaihto ja tulokset nousivat yhteen laskien uudelle ennätystasolleen ja siten myös pörssikurssien kiipeäminen uuteen kurssihuippuunsa on helposti perusteltavissa.

Tuloskauden antia tonkiessa paljastuu kuitenkin myös markkinaintoa hillitseviä seikkoja. Positiiviset tulosyllätykset ovat tällä kertaa olleet selvästi vaimeampia kuin alkuvuonna. Tulokset ovat ylittäneet analyytikoiden arviot keskimäärin reippaalla 10 %:lla siinä missä kesän tuloskauden yhteydessä yllätykset olivat jopa 30-50 %. Nyt koettu positiivinen yllätys onkin jo hyvin lähellä tavanomaista tulosyllätystä, joka markkinoilla on totuttu näkemään tuloskausien yhteydessä. Parasta tuloskasvua kirjattiin tällä kertaa energiayhtiöille kallistuneiden hintojen ansiosta, kun taas valmistavan teollisuuden tulokset näyttävät jopa hieman jääneen markkinoiden odotuksista. Tuloskauden myötä eivät odotukset loppuvuoden tai ensi vuoden tulosten osalta myöskään kasvaneet, mikä kertoo selvästi kasvaneesta epävarmuudesta.

Kaiken kaikkiaan tuloskasvun arvioidaan loppuvuonna hidastuvan ja ensi vuoden puolella latistuvan. Viimeisen kvartaalin ennusteet povaavat Eurooppaan vielä 45 % ja amerikkalaisyhtiöille 21 % parempia tuloksia kuin viime vuonna, mutta ensi vuoden alussa kasvulukujen ennakoidaan hiipuvan 11 %:in Euroopassa ja vain 6 %:in Yhdysvalloissa. Ensi vuoden ennusteet merkitsevät markkinoille palautumista normaaliaikojen kehitykseen. Pörssikehityksen näkökulmasta toiveita ei kannatakaan enää ladata huippuvauhdissa olleeseen tuloskasvuun vaan vakaan talouskehityksen jatkumiseen.

Suhdannekuva. Länsimaiden talouskuva on edelleen hyvä. Suhdannebarometrit ovat pysyneet vahvoina niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin ja yritysten arviot tulevasta kehityksestä ovat siten hyvinkin positiivisia. Luottamusta hillitsevät tällä hetkellä lähinnä logistiset vaikeudet, ripeä tuottajahintojen nousu sekä mikrosirupula. Kaikki edellä mainitut haasteet ovat kuitenkin positiivisia ongelmia sillä ne ovat seurausta ennakoituakin vahvemmasta kysynnästä. Ennen pitkää saatavuusongelmien voi olettaa väistyvän ja siten talouden kasvuvauhdin jälleen kiihtyvän.

Kysyntää länsimaissa näyttää myös riittävän vahvan talouskasvun aikaansaamiseksi. Työllisyys on jatkanut vahvistumistaan ja pian lähestytään jo pandemiaa edeltänyttä hyvin matalaa työllisyyttä. Kuluttajille vahvat työllisyysnäkymät ovat kaikki kaikessa ja siten kulutuksen kasvu jatkuu vahvana. Talouden elvytystoimet jatkuvat niin ikään, joskaan uusia tukitoimia tuskin enää nähdään jahka Bidenin hallinto on saanut omat investointiohjelmansa ajettua läpi.

Suurin epävarmuus globaalin kasvun osalta on Kiinassa. Lokakuussa kiinalaisen teollisuuden suhdannenäkymät painuivat synkimmilleen vuosikymmeniin pandemian alun poikkeusta lukuun ottamatta. Talouskasvu hidastui Kiinassa virallistenkin lukujen mukaan jo alle 5 %:n ja heikkenevät odotukset ennakoivat kasvun latistuvan entisestään. Kiinan vanavedessä kasvunäkymät heikkenevät kehittyvillä markkinoilla laajemminkin ja heijastusvaikutuksia voidaan odottaa ennen pitkää myös länsimaihin.

Korkomarkkinat. Inflaation kiihtyminen ei vielä ole suuremmin hermostuttanut korkomarkkinoita. Pitkät markkinakorot ovat hiljalleen kohonneet, mutta suurempaa tai nopeampaa ponnahdusta ei ole koettu. Pikkuhiljaa kuitenkin käsitys nykyisen hintapiikin väliaikaisuudesta murenee ja markkinoilla varaudutaan inflaation pysyvästi korkeampaan tasoon tulevaisuudessa. Keskuspankkien on tilanteeseen reagoitava ja niinpä markkinoilla ennakoidaan rahapolitiikan kiristyvän jatkossa. Aluksi keskuspankkien setelirahoitusta eli joukkolainojen osto-ohjelmaa pienennetään ja lopulta myös ohjauskorkoja kiristetään.

Markkinoiden mielenrauhan kannalta tähän mennessä viittilöity rahapolitiikan hyvin hidas ja varovainen kiristys ei tuota ongelmia, mutta jos inflaatio jää sitkeästi ja selvästi päälle keskuspankkien tavoitteleman 2 %:n tason, tulevat markkinakorot hinnoittelemaan selvästi nykyistä korkeampia korkotasoja. Loppuvuoden inflaatiotilastot saattavatkin olla markkinoiden kannalta raskainta luettavaa.

INDEKSISIJOITTAJAN POHDINTAA SIJOITUSMARKKINOISTA

Pörsseissä loppuvuoteen lähdetään historiallisista kurssiennätyksistä. Tähän mennessä kulunut vuosi on ollut talouskehityksen osalta selvästi odotettua vahvempi ja niinpä myös sijoitusmarkkinoilla on ollut aihetta iloon. Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut. Kasvun odotetaan yhä jatkuvan vankan noususuhdanteen tahtiin, mutta positiivisten yllätysten todennäköisyys on selvästi alkuvuotta pienempi. Logistiikkavaikeuksien ja inflaatiopaineiden arvioidaan loppuvuoden aikana jopa pahenevan, kunnes ensi vuonna asioiden odotetaan järjestyvän.

Sijoittajalle tulevaisuudenkuva on yhä myönteinen, vaikka alkuvuoden kaltaista riemukulkua ei olekaan edessä. Pörssiyhtiöt takovat huipputuloksia ja niiden ennakoidaan vielä entisestään paranevan, vaikka nousun kulmakerroin huomattavasti tasaantuukin. Osakkeiden arvostustasokaan ei ole kurssinoususta huolimatta kohonnut, vaan kurssit ovat nousseet korkeintaan parantuneiden tulosten tahtiin. Aika ajoin mediassa pelotellaan kurssikuplan vaarasta, mutta nykyisillä arvostuskertoimilla tällaista vaaraa ei ole.

Suurimmat uhkakuvat sijoitusmarkkinoiden vakaalle kehitykselle ovat inflaatio ja Kiina. Hintojen nousupaineet näyttävät jatkuvan aiemmin oletettua pidempään ja vaarana on niiden siirtyminen palkkoihin. Inflaatiokierrettä torjumaan tarvitaan keskuspankkien kireämpää rahapolitiikkaa ja sillä on vääjäämättä sijoitusmarkkinoiden optimismia latistava vaikutus. Kiinan talouskasvun lässähtäminen heijastuu myös lopulta laajalle ja markkinoiden kannalta parasta olisi, että hidastuminen Kiinassa etenee tasaisesti ilman äkillisiä shokkeja. Toistaiseksi kiinteistöyhtiö Evergranden kaatuminen on onnistuttu estämään.

Loppuvuonna keskuspankkien odotetaan linjaavan tarkemmin omia toimiaan rahapoliittisen elvytyksen pienentämiseksi. Toivottavaa olisi, että myös hintapaineet taloudessa samalla hieman hellittäisivät ja siten korkojen nousun vaara pienenisi. Pörsseissä varmasti iloitaan vielä loppuvuoden tuloskehitystä ja ilolle saadaan jatkoa, jos yritykset pysyvät jatkossakin arvioissaan myönteisistä näkymistään tulevaisuuteen, kuten tällä hetkelläkin. 

Luo kotisivut ilmaiseksi!