Osa 5: Sijoittamisen kulut

07.03.2022

Kirjoittanut: Jussi Hedman, Portfolio ry

Kulut - Sijoittajan Huomaamaton vihollinen

Tässä kirjoituksessa pääset tutustumaan sijoittamisen kuluihin. Keskitymme kaikkiin oleellisimpiin kuluihin, joita suurin osa sijoittajista tulee kohtaamaan sijoittaja uransa aikana. Kulut on tärkeä huomioida sijoituskohteita tai kaupankäyntialustaa valittaessa, sillä ne ovat sijoittajan huomaamaton vihollinen, jolla on suuri vaikutus tuottoihin pitkällä aikajänteellä.

Juoksevat kulut

Juoksevat kulut ovat rahastojen tunnusluku, joka kertoo rahaston kokonaiskulut vuositasolla. Tällä tarkoitetaan vuosittain sijoitetusta pääomasta veloitettua tiettyä prosenttiosuutta. Esimerkkejä juoksevista kuluista ovat esimerkiksi hallinnointipalkkiot ja säilytyspallkiot. Hallinnointipalkkio on kulu, jonka rahastoyhtiö veloittaa varojen sijoittamisesta ja rahastosalkun hoidosta.

Esimerkki: Juoksevien kulujen ollessa 1.60 % ja sijoitetun pääoman ollessa 5000 euroa maksat joka vuosi juoksevia kuluja 80 euron edestä.

Juoksevat kulut vaihtelevat suuresti rahastojen välillä. Indeksirahastoissa juoksevat kulut ovat usein huomattavasti pienemmät, kuin aktiivisissa rahastoissa. Indeksi rahastojen juoksevat kulut ovat usein alle 1% luokkaa ja alimmillaan, jopa 0.1 %. Aktiivisissa rahastoissa juoksevat kulut taas nousevat usein yli 1 % ja saattavat nousta jopa useisiin prosentteihin. Aktiivisissa rahastoissa kuluja perustellaan salkunhoitajalla, joka yrittää saada ylituottoa vertailu indeksiin verrattuna. On kuitenkin huomattu, että aktiivisten rahastojen tuotot kulut huomioiden jäävät useimmiten pienemmäksi kuin indeksirahastossa.

Merkintä ja lunastuspalkkiot

Merkintä ja lunastuspalkkiot ovat kertaluonteisia kustannuksia. Kulut peritään rahastomerkinnästä tai lunastuksesta. Kulut vaihtelevat, mutta ovat usein 1-3 % luokkaa.

Säilytyspalkkiot

Välittäjät saattavat myös periä säilytyspalkkioita, joten muista tutustua myös näihin etukäteen. Säilytyspalkkio peritään esimerkiksi osakkeiden säilyttämisestä. Näitä kuluja saatetaan periä, jopa kuukausittain välittäjästä riippuen.

Esimerkki: Nordeassa arvo-osuus ja osakesäästötilin säilytysmaksu on 2,45€/kk, jos et ole tehnyt viimeisen vuosineljänneksen aikana kauppaa.

Tuottosidonnaiset kulut

Tuottosidonnaisilla kuluilla tarkoitetaan kuluja, jotka tulevat muiden kulujen päälle rahaston tuottaessa vertailuindeksiä paremmin tai muun kriteerin perusteella. Muu kriteeri voi olla esimerkiksi markkinoita pienempi volatiliteetti. Näitä kuluja peritään vain kriteerien täyttyessä ja usein toimivat niin, että tietyn tuotto tason ylittävistä tuotoista peritään 10-20% kuluja.

Palvelukulut

Palvelukulut tulee ottaa huomioon etenkin suoria osakkeita ostettaessa. Palvelukulut ovat kulu, jonka välittäjä perii tehdessään puolestasi pörssikaupan.

Esimerkki: Aiot ostaa osakkeita pörssistä 100 eurolla ja välittäjäsi palvelukulut ovat 10 euroa. Ostotoimeksiannon tapahtuessa olet suoraan 10 % tappiolla palvelukulujen takia.

Usein välityspalkkiossa on tietty minimi(summa?) esimerkiksi vähintään 8 euroa. Prosenttiosuus sijoitetusta pääomasta vaihtelee siis sijoitetun summan mukaan. Usein kustannukset saattavat laskea, mitä isomman summan sijoittaa. Kustannukset vaihtelevat myös maakohtaisesti. Usein on edullisempaa sijoittaa kotimaan pörssiin kuin ulkomaille.

Valuutanvaihtokulut

Valuutanvaihtokuluja syntyy ostettaessa rahastoja tai osakkeita, jotka ovat kaupan toisella valuutalla.

Esimerkki: Ostettaessa Sveitsiläisen yhtiön osakkeita välittäjä perii 0.3 % kulun eurojen vaihdosta Sveitsin frangeihin. Myydessä välittäjä perii myös 0.3 % kulun, kun Sveitsin frangit vaihdetaan euroiksi.

Kulujen vaikutus tuottoihin

Kuluilla on pitkällä aikajänteellä suuri merkitys tuottoihin, mutta niihin pystyy itse vaikuttamaan. Näin ollen sijoittajan kannattaakin miettiä tarkkaan, mitä alustaa käyttää ja mitä tuotteita ostaa.

Esimerkki: Oletetaan, että rahasto, johon sijoitat tuottaa tasaisesti 7 %. Sijoitat rahastoon joka kuukausi 100 euroa. Sijoitusaikana 30 vuotta. Vuotuisten kulujen ollessa 0.5 % 30 vuoden päästä sijoitettu pääoma on kasvanut 107 264 euron suuruiseksi. Kulujen taas ollessa 2 % lopputulos on 81 870 euroa. Pieniltäkin kuulostavilla prosenteilla on siis suuri vaikutus lopputulokseen

Lähteet: Investopedia.com, Handelsbanken, säästöpankki, Sijoittaja.fi, Nordea


Tsekkaa myös:

Yhteistyökumppanimme Wall Street Oasis tarjoaa kattavia ilmaisartikkeleita, jotka auttavat sinua löytämään urapolkusi ja kehittämään taitoja menestyäksesi rahoitusalalla. Esimerkiksi tästä löydät artikkeleita taloudellisen mallintamisen itseopiskeluun. Löydät kaikki ilmaisartikkelit klikkaamalla tästä.


Luo kotisivut ilmaiseksi!