Osa 4: Sijoittajan tunnusluvut

18.02.2022

Kirjoittanut: Noora Peltoniemi, Portfolio ry

Tunnusluvut - tärkeimmät työkalusi sijoituskohteen valinnassa

Tässä kirjoituksessa pääset tutustumaan neljään osakesijoittajan kannalta keskeiseen tunnuslukuun, joita voit käyttää apunasi sijoituskohteen valinnassa, ja jotka helpottavat sinua sijoituskohteiden keskinäisissä vertailuissa. Tunnuslukujen eli arvostusmittareiden avulla pystyt tarkkailemaan osakkeesta saatavan hyödyn suhdetta siitä maksettuun hintaan, ja näin ollen löytämään omiin preferensseihisi parhaiten sopivat sijoituskohteet. 

EPS (Earnings Per Share)

EPS mittaa osakekohtaista tulosta eli kertoo sijoittajalle kuinka paljon yksi osake tuottaa tulosta. EPS on tärkeä yhtiön kehitystä kuvaava tunnusluku.

LASKUKAAVA:

   Osakekohtainen tulos = tilikauden tulos / osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 


P/E -luku (Price / Earnings per share)

P/E -luvusta käytetään myös nimitystä voittokerroin, ja luku kertoo, kuinka monta vuotta yhtiö tekee nykyisellä tulotasollaan markkina-arvonsa verran tulosta. Luku pitää sisällään yhtiön kasvunäkymiä, jotka perustuvat muun muassa odotuksiin toimialan kasvusta ja markkinaosuuden kehityksestä.

"Esimerkki: Osakkeen hinnan ollessa 16€ ja osakekohtaisen tuloksen 1€, kestää yhtiöllä nykyisellä tulotasollaan 16 vuotta saada osakkeen hinta kokoon."

Helsingin pörssin pitkän aikavälin P/E -luvun keskiarvo on 16. Näin ollen osakkeen sanotaan olevan arvostustasoltaan edullisempi historiaan nähden, mikäli P/E -luku on alle 16. Mikäli taas P/E -luku on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampi, sanotaan osakkeen arvostustason olevan historiaa korkeampi. Korkea P/E -luku voi kertoa yhtiön yliarvostuksesta, kasvuodotuksista ja vakaasta tuloksesta suhdanteista riippumatta.

Matala P/E -luku on yksi arvo-osakkeen määritelmistä, ja siksi matalan P/E -luvun yhtiöt kiinnostavat sijoittajia. Matala P/E -luku voi kertoa esimerkiksi yhtiön aliarvostuksesta ja tuloksen voimakkaista vaihteluista (sykliset osakkeet).

LASKUKAAVA:

P/E -luku = osakkeen hinta nyt / yhtiön viimeisin osakekohtainen tulos 


P/B -luku (Price / Book Value)

P/B -luku kertoo sijoittajalle, kuinka moninkertainen yhtiön markkina-arvo on suhteessa taseen mukaiseen omaan pääomaan eli luku kuvaa yhtiön hintaa suhteutettuna sen omaan pääomaan. 

Samoin kuin P/E -luku, myös P/B-luku kertoo yhtiön kasvunäkymistä ja osakkeen suhteellisesta edullisuudesta. Korkean P/B -luvun saavat yleensä yhtiöt, joilla pääoman tuotto on korkea. Vähän pääomaa sitovien alojen, kuten ohjelmistotuotannon, yhtiöiden P/B -luku on tyypillisesti korkea, kun taas pääomavaltaisilla toimialoilla toimivien yhtiöiden P/B -luku on tyypillisesti matala. Nyrkkisääntönä yli 1 P/B-luku on korkea, ja tällöin se tarkoittaa sitä, että yhtiön markkina-arvo on yhtä kuin sen kirjanpidollinen arvo. Korkean P/B -luvun yhtiön osakkeet ovat kasvuosakkeita, ja ne voivat kertoa niin uskosta yhtiön kasvuun tulevaisuudessa kuin toisaalta yliarvostuksesta.

Helsingin pörssin P/B -luvun vuosien 2012-2016 mediaani on 1,72.

LASKUKAAVA:

P/B -luku = osakkeen kurssi / yhtiön osakekohtainen oma pääoma


Osinkotuottoprosentti

Osinkotuotolla kuvataan osingon suhdetta yhtiön pörssikurssiin. Osinkotuottoa pidetään osakekohtaista tulosta (EPS) vakaampana, sillä sijoittajat arvostavat tasaista osinkoa maksavia yhtiöitä. On hyvä muistaa myös tarkistaa yhtiön aikaisempi osinkohistoria.

Mikäli yhtiö ei jaa osinkoa, on se joko kasvuyhtiö, jonka voittovarat sijoitetaan yhtiön kasvuun tai yhtiö, jolla ei ole varoja osingonmaksuun tai on maksuvaikeuksissa.

Sijoittajan näkökulmasta parhaita osinkoa jakavia yhtiöitä ovat ne, jotka maksavat tasaisesti osinkoa sekä ne, jotka kasvattavat osinkoaan tasaisesti.

Osinkotuottoprosentin suuruus riippuu korkotasosta, ja siksi tällä nollakorkojen aikakaudella jo yli 2%:n osinkotuotot ovat hyviä.

LASKUKAAVA:

Osinkotuottoprosentti = osakekohtainen osinko / osakkeen nykyinen hinta * 100


Tunnusluvut muodostavat myös erilaisia osakeluokkia, jotka helpottavat sijoittajaa tarkistamaan sijoitustensa hajauttamisen tehokkuuden. Historiallisesti parasta tuottoa suhteutettuna riskeihin ovat tarjonneet hyvin hajautetut salkut, jotka sisältävät toimialahajautuksen, maantieteellisen hajautuksen, osinkotuoton, P/E- ja P/B- lukujen mukaan hajautuksen kasvu- ja arvoyhtiöihin sekä markkina-arvoiltaan niin pieniä kuin suuria yhtiöitä.

Oman sijoitusuran alussa, sijoitussummien ollessa kohtuullisen pieniä, riittää hyvin maltillisempikin hajautus. Rahastoihin sijoittaessa, saat automaattisesti hyvän hajautuksen varoillesi.

Lähteet: pörssisaatio.fi, sijoittaja.fi & almatalent.fi


Tsekkaa myös:

Yhteistyökumppanimme Wall Street Oasis tarjoaa kattavia ilmaisartikkeleita, jotka auttavat sinua löytämään urapolkusi ja kehittämään taitoja menestyäksesi rahoitusalalla. Esimerkiksi tästä löydät artikkeleita taloudellisen mallintamisen itseopiskeluun. Löydät kaikki ilmaisartikkelit täältä

Luo kotisivut ilmaiseksi!