Osa 6: Sijoittaminen megatrendeihin

11.05.2022

Kirjoittanut: Luukas Saarnio, Portfolio ry


Tulevaisuutta on hyvin vaikea ennustaa, mutta voidaan kuitenkin löytää kauaskantoisia trendejä, jotka määrittelevät tulevaisuuden suuntaviivat. Nämä suuret rakenteelliset muutokset vaikuttavat jokaisen yksilön toimintaan ja niitä kutsutaan megatrendeiksi. Toisin kuin trendit, megatrendit ovat laajempia kymmenien vuosien aikana tapahtuvia muutoksia, jotka ennakoivat maailman tulevaisuuden suunnan. Tämä tarkoittaa, että myös megatrendeihin sisältyy tietynlainen oletus, mikä taas tarkoittaa, ettei mikään ole täysin varmaa. Mullistavia teknologisia tai ekologisia kehityksiä voi olla vaikea ennustaa, sillä ne tapahtuvat usein spontaanisti ja sattumalta. Yhden megatrendin muutos voi aiheuttaa voimakkaita reaktioita muissa megatrendeissä, sillä ne elävät vuorovaikutuksessa keskenään.

Suurimmat megatrendit

Megatrendejä on sekä maailmanlaajuisia että maiden sisäisiä ja globaalissa maailmassa ne luonnollisesti vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi Suomen megatrendit mukailevat käytännössä täysin muun läntisen maailman megatrendejä. Vuonna 2021 Suomen merkittävimmät megatrendit olivat teknologia, ilmastonmuutos, terveydenhuolto, liikkuminen, vastuullisuus ja maksaminen.

Teknologia on mullistanut viimeisten vuosikymmenien aikana maailman ja sen kehityksen odotetaan jatkuvan. Tekoälyn, robotiikan ja automaation kehityksen myötä työpaikkoja katoaa ja uusia syntyy. Koronapandemian myötä myös ihmisten kulutus on siirtynyt laajasti verkkoon. Teknologia on heittämällä suurin megatrendi, joka vaikuttaa vahvasti myös seuraaviin trendeihin; tekoäly, robotiikka, pilvipalvelut, verkkokauppa ja kyberturvallisuus. 

Ilmastonmuutoksen vaikutus kasvaa vuosi vuodelta ja yksilön sekä organisaatioiden päästöt ovat tiukassa tarkastelussa. Elinympäristöt ovat muutoksessa ja ihmisten elinkeinot ympäri maailmaa ovat uhan alla. Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttäisi suuria muutoksia kulutuksessa sekä liike- ja talouselämässä.

Terveydenhuollossa on huomioitava ikääntyvä väestö sekä jatkuvasti yleistyvät pitkäaikaissairaudet. Koronapandemia on myös lisännyt terveydenhuollon sekä koko kansanterveyden kuormitusta. Terveydenhuoltoa on myös enenevissä määrin siirretty verkkoon.

Liikkuminen on ollut ja tulee olemaan yksi suurimmista trendeistä, sillä kehitys sähköauto- sekä self-driving markkinoilla on ollut nopeaa, esimerkkinä sähköautovalmistaja Tesla. Liikkuminen liittyy vahvasti myös ilmastonmuutosteemaan, joka on ajanut autokannan siirtymistä sähköisiin ajoneuvoihin. Self-driving teknologia on kiinnostavaa varsinkin verkkokauppojen ja logistiikan näkökulmasta.

Vastuullisuus on noussut arvoonsa viime vuosina ilmastonmuutoksen sekä muiden ympäristöasioiden myötä. Varsinkin vastuulliset rahastot ovat kasvattaneet suosiotaan huimasti.

Käteisellä maksaminen on vähentynyt jo vuosia ja koronan myötä tämä kehitys on vauhdittunut entisestään. Mobiilimaksut, verkkomaksut ja lähimaksut ovat taas kasvattaneet suosiotaan ja mahdollistavat yhä parempia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille.

Megatrendejä seuraamalla pysyy mukana myös omien sijoitusten tulevaisuuden näkymistä. Sijoittamisen kannalta megatrendeistä kannattaa erityisesti seurata teknologiaa, automaatiota, kestävää kehitystä, terveydenhuoltoa sekä maksamista.

Sijoittaminen megatrendeihin

Niin kuin sijoittamiseen ylipäätään niin myös megatrendeihin sisältyy oletus kasvusta, mutta mitään täydellisiä takeita siitä ei ole. Megatrendeihin sijoittaminen perustuu pitkällä aikavälillä täysin tulevaisuuden huomioimiseen ja ison mittakaavan muutoksiin. Megatrendeihin sijoittaminen sopii varsinkin pitkän aikavälin kasvua hakeville yksilöille.

Megatrendeihin sijoittamiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa vaan ne voi ottaa huomioon kaikissa strategioissa. Tämä tarkoittaa, ettei tarvitse muuttaa omaa sijoitustapaa vaan voi ottaa megatrendit huomioon tehostamalla sijoitustuotteiden ostoja, jotka myötäilevät megatrendien kehitysnäkymiä. Esimerkiksi suosituimmat megatrendi-ETF:t Nordnetissä ovat olleet robotiikkaan ja automaatioteknologiaan liittyviä.

Sijoittajat, jotka painottavat portfoliossaan osakkeita, kannattaa poimia salkkuunsa yrityksiä, jotka myötäilevät megatrendien kehitystä. Voit siis sijoittaa esimerkiksi yritykseen, joka valmistaa robotiikkaan liittyviä tuotteita. 


Lähteet: osakesijoittaja.fi, sijoittaja.fi 

Luo kotisivut ilmaiseksi!